Kysely: Suomalainen luottaa pankkiin enemmän kuin maan hallitukseen | Valitut Palat

VibrolegsSofaSaveriWalkVibrolegs Elliptical Lahjalehti 2021
 
AlfaTV:n TV-opas!

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: locale. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/www.rd.fi/includes/bootstrap.inc).

Kysely: Suomalainen luottaa pankkiin enemmän kuin maan hallitukseen

Create: 08/17/2021 - 16:21

Poliisi, radio ja pankit ovat luotetuimmat instituutiot Suomessa. Asia käy ilmi Valittujen Palojen brittiläisellä Wyman Dillon -tutkimuslaitoksella teettämästä kyselystä, jossa suomalaisia pyydettin arvioimaan 18 eri instituution luotettavuutta.

Pankki_kysely

Poliisiin sanoo luottavansa suuressa määrin tai melko paljon 85 prosenttia vastaajista, radioon 72 prosenttia vastaajista ja pankkeihin 71 prosenttia vastaajista.
 
Neljänneksi luotetuin instituutio on avioliitto, johon sanoo luottavansa 68 prosenttia vastaajista.
 
Vähiten luotetut instituutiot Suomessa ovat sosiaalinen media 16 prosentin kannatuksella ja poliitikot 17 prosentin kannatuksella.
 
Maan hallitus sijoittuu instituutioiden luottamusvertailussa heikoimpaan kolmannekseen 42 prosentin kannatuksella.
 
Vastaajan sukupuoli vaikuttaa merkittävästi instituutioiden nauttimaan luottamukseen. Naisten luottamus ympäristöjärjestöihin (naiset 52 % vs miehet 38 %), ammattiliittoihin (62 % vs 49 %), hallitukseen (46 % vs 37 %), poliisiin (89 % vs 81 %) ja hyväntekeväisyysjärjestöihin (49 % vs 43 %) on merkittävästi vahvempaa kuin miesten.
 
Vastaajan ikä näyttää niin ikään vaikuttavan merkittävästi luottamusarvioihin. Vanhemmat (50 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat) vastaajat luottavat selvästi nuoria enemmän oikeusjärjestelmään (vanhemmat 71 % vs nuoremmat 58 %), kirkkoon (58 % vs 48 %), poliisiin (89 % vs 80 %), radioon (76 % vs 67 %) ja maan hallitukseen (45 % vs 37 %) kuin nuoremmat vastaajat. Alle 50-vuotiaat vastaajat luottavat mainontaan, ammattiliittoihin ja sosiaaliseen mediaan selvästi vahvemmin kuin 50-vuotta täyttäneet vastaajat.
 
Verrattaessa tutkimustuloksia vuonna 2002 julkaistuihin tuloksiin eniten luottamustaan menettäneet instituutiot ovat kirkko (-15 prosenttiyksikköä), kansainväliset yritykset (-13 prosenttiyksikköä) ja maan hallitus (-8 prosenttiyksikköä). Kirkkoon luottaa nyt suuressa määrin tai melko paljon 53 prosenttia vastaajista, kansainvälisiin yrityksiin 33 prosenttia vastaajista ja hallitukseen 42 prosenttia vastaajista.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimus toteutettiin viime vuodenvaihteessa. Tutkimukseen vastasi 2072 henkilöä. Kyselyn otos poimittiin Valittujen Palojen asiakasrekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttiyksikköä.
 
Haastateltaville esitettiin seuraava kysymys. ”Kuinka paljon luotat seuraaviin instituutioihin Suomessa?” Kysymyksen perässä oli valmiiksi lueteltuna 18 instituutiota. Haastateltavia pyydettiin valitsemaan kunkin instituution kohdalla jokin seuraavista vaihtoehdoista: suuressa määrin, melko paljon, en kovin paljon, en lainkaan.

 

Readers Digest Valitut Palat

300x250 block sidebar

Osallistu keskusteluun!