Metabolinen oireyhtymä tutuksi / Valitut Palat

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: locale. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/www.rd.fi/includes/bootstrap.inc).

Metabolinen oireyhtymä tutuksi

Create: 06/20/2018 - 10:41

Oireyhtymästä kärsivillä on keskimääräistä suurempi todennäköisyys saada kakkostyypin diabetes ja sydän­ ja verisuonitauteja tukkeutuneiden tai ahtautuneiden valtimoiden vuoksi.

metabolinen oireyhtymä

GERALD REAVEN luennoi Ame­rikan diabetesliiton tilaisuudessa New Orleansissa vuonna 1998. Hän totesi, että monet terveysongelmat esiintyvät usein yhdessä ja niillä saattaa olla sama aiheuttaja. Näitä ongelmia ovat glukoosi-intoleranssi, resistenssi insuliinin säätelemälle glukoosinotolle, korkea verensokeri, kohonneet triglyseridit (veressä kier­ täviä rasvoja), korkea verenpaine se­kä matala HDL-kolesteroli (niin kut­suttu hyvä kolesteroli). Myös suuri vyötärönympärys on näkyvä riskite­kijä. Henkilölle, jolla on vähintään kolme näistä ongelmista, voidaan diagnosoida metabolinen oireyhty­mä. Käsite lähti kehittymään Reave­ nin puheesta.

Oireyhtymästä kärsivillä on keskimääräistä suurempi todennäköisyys saada kakkostyypin diabetes ja sydän­ ja verisuonitauteja tukkeutuneiden tai ahtautuneiden valtimoiden vuoksi. Metaboliseen oireyhtymään kuuluvat häiriöt (kohonnut verenpaine, kole­ steroliarvojen epätasapaino jne.) it­sessään lisäävät sydänvaivojen toden­näköisyyttä, mutta ne saattavat myös vahvistaa toisiaan ja kasvattaa sydän­ ja verisuonitautien riskiä entisestään.

Metabolinen oireyhtymä 20-25 prosentilla väestöstä

On arvioitu, että 20-25 prosentilla maailman väestöstä on metabolinen oireyhtymä. Yksimielisyyttä sen pe­rimmäisistä syistä ei ole. Erään teori­an mukaan syyllinen on insuliinire­sistenssi eli tila, jossa elimistö ei reagoi oikein sokeria soluihin siirtävään hormoniin ja näin elimistöön muo­ dostuu monenlaista epätasapainoa.

Useimmiten insuliiniresistenssin laukaisee ylimääräisen painon ja vä­ häisen liikunnan yhdistelmä. Ylipainoisenakin voi kuitenkin välttyä metaboliselta oireyhtymältä, ja ylipainoiset miehet ovat ylipainoisia naisia alttiimpia.

"Ennen vaihdevuo­sia naisilla on kor­keammat estrogee­nitasot. Tällä on yh­teys korkeampiin HDL-kolesterolita­ soihin ja matalam­piin triglyseriditasoihin; sanoo Bruce Wolffenbuttel, hollantilaisen University Medical Center Groningen -sairaalan endo­ krinologian ja metabolian professori. Hän huomauttaa myös, että metabolisen oireyhtymän todennäköisyyttä lisää vyötärölle kertynyt rasva; tä­mäntyyppinen rasva erittää enem­män mahdollisesti haitallisia proteiineja.


Jos metabolisen oi­reyhtymän ehdot täyttyvät, lääkäri saattaa kirjoittaa re­septin yksittäisiin vaivoihin. On myös tärkeää käydä koko ongelmaryppään kimppuun lisäämäl­lä liikuntaa ja syö­mällä terveellisemmin. Tavoitteeksi kannattaa ottaa 5-10 prosentin pai­nonpudotus vuodessa. Tekemällä ko­vasti töitä metabolisestaoireyhty­mästä voi päästä eroon - kuten myös sen aiheuttamista riskeistä.

Lue lisää

Syö hyvin, elä terveenä

12 huomaamatonta diabeteksen lisäsairautta ja miten niiltä vältytään

Näin pidät huolta, että koko perheellä on terve sydän

Readers Digest Valitut Palat

300x250 block sidebar

Osallistu keskusteluun!