Terveys ja hyvinvointi | Page 9 | Valitut Palat

Kuka ikoninen talviurheilija olet?

Valitut Palat Collection


Terveys ja hyvinvointi

Vinkuva hengitys, yskä, rinnan ahdistus - astma salpaa hen­gen, eikä se tunnu mukavalta. Sairautta ei toistaiseksi voida paran­taa, mutta suurin osa siitä kärsivistä elää täyttä elämää lääkityksen ja lau­kaisevien tekijöiden hallinnan avulla.

Suistaako pyörrytys tai huimaus elämäsi raiteiltaan? Oikea diagnoosi ja hoito auttavat.

Uutta kuntoiluharrastusta aloittaessa pelkällä tahdonvoimalla ei yleensä pääse kovin pitkälle. Pi­temmällä tähtäimellä kannattaakin keksiä itselle sopivia ja hauskoja lii­kuntamuotoja. 

Varhemmin nautittu päivällinen voi olla avain terveempään elämään.

Jokainen, joka on joutunut notkuvien herkkupöytien houkutus­ten ääreen tietää, että ajoittain me kaikki sorrumme ylensyöntiin. Saa­tamme kutsua sitä ahmimiseksi, mutta lääketieteellisestä ahmimis­häiriöstä voidaan puhua silloin kun ylensyönnistä tulee säännöllinen, pakonomainen tapa.

Jalat ovat koko kehomme r­akenteen perusta; ne eivät vain kanna painoamme vaan ovat osa myös yleistä hyvinvointiamme.

VIIME VUOSINA lääkärit ovat yhä enemmän keskittyneet merkittä­viin terveyshyötyihin, joita systolisen paineen alentaminen tuo mukanaan. Systolinen eli yläpaine on verenpai­nearvojen suurempi luku. Pienempi luku kertoo diasrolisen eli alapaineen, joka yleensä lähtee alenemaan it­sestään 55 ikävuoden jälkeen.

Pieneksi ja vaatimattomaksi ruumiinosaksi sappirakko voi aiheut­taa paljon kipua.

Kun nenä temppuilee, eikä syy löydy allergiasta, diagnoosina on yleensä ei-allerginen nuha eli riniitti. 

 

Sivut

Tilaa syöte RSS - Terveys ja hyvinvointi