Tutkimus: Luottamus ammattien edustajiin

Tutkimus: Suomalainen luottaa eniten palomieheen, vähiten poliitikkoon

Luo: 07/25/2012 - 13:55

Luottamus poliitikkoihin on heikentynyt entisestään, ja päättäjien kyvyttömyys euroalueen talouskriisin ratkaisemisessa näyttää nakertaneen yleisön luottamusta poliitikkoihin myös muualla Euroopassa.

Asia käy ilmi Valittujen Palojen ja sen eurooppalaisten Reader’s Digest -sisarlehtien yhdessä brittiläisen Wyman Dillon –tutkimuslaitoksen kanssa tekemästä laajasta tutkimuksesta, jossa kysyttiin haastateltavien luottamusta eri ammattien edustajiin.

Luottamus politiikan ammattilaisiin mureni entisestään

Suomalaisten mielestä luotettavimpia ammattilaisia ovat palomiehet, lentäjät, poliisit, sairaanhoitajat ja apteekkityöntekijät (esim. apteekkarit, proviisorit). Myös lääkärit, opettajat, maanviljelijät ja taksinkuljettajat nauttivat Suomessa verrattain laajaa luottamusta.

Kaikkein vähiten suomalainen näyttää luottavan poliitikon sanaan. Suomalainen luottaa poliitikkoon vähemmän kuin automyyjään, sijoitusneuvojaan tai toimittajaan. Luotettavuusvertailun heikoimpaan kolmannekseen sijoittuvat myös ammattiyhdistysjohtajat.

Poliitikkoon luotetaan vähemmän kuin autokauppiaaseen

ILMOITUS, SISÄLTÖ JATKUU ALLA
ILMOITUS PÄÄTTYY

Suomalaisten luottamus poliitikkoihin on vähentynyt aiempiin tutkimuksiin verrattuna. Poliitikkoihin sanoo luottavansa enää 8 prosenttia suomalaisista (luottaa suuressa määrin tai melko paljon), kun vielä kaksi vuotta sitten politiikan ammattilaisiin luotti 10 prosenttia vastaajista ja kymmenen vuotta sitten 13 prosenttia vastaajista.

Luottamus poliitikkoihin on selvästi vähäisempää kuin automyyjiin ja sijoitusneuvojiin, joihin luottaa 24 prosenttia suomalaisista.

Juristit, papit ja meteorologit sijoittuvat Suomessa ammattien luotettavuusvertailun keskikastiin.

Ammattien luottamuusvertailun tulokset ovat samansuuntaiset myös koko Euroopan tasolla. Eurooppalaiset luottavat eniten palomieheen, lentäjään, sairaanhoitajaan ja apteekkityöntekijään. Vähiten luotetaan poliitikkoon, automyyjään, ammattilaisjalkapalloilijaan ja ay-pomoon.

Poliisiin, taksikuskiin, pappiin ja tuomariin luotetaan yhä Suomessa

Kansalaisten epäluottamus poliitikkoja kohtaan näyttää olevan suuri myös muissa Euroopan maissa, kun poliitikot ovat melkein jokaisessa maassa luottamusvertailun hännillä. Tutkituista 15 maasta vain Ruotsissa ja Sveitsissä vastaajat kertoivat luottavansa poliitikkoon enemmän kuin automyyjään. Heikoin luottamus poliitikoilla on Kroatiassa, Sloveniassa ja Tsekissä, joissa vain kaksi prosenttia vastaajista sanoo luottavansa politiikan ammattilaisiin.

Ihmisten välinen vahva keskinäinen luottamus on kaiken kaikkiaan kyselyn mukaan leimallista Suomelle. Suomalaisten luottamus eri alojen ammattilaisiin on keskimäärin vahvempaa kuin muissa Euroopan maissa.

Suomalaisten luottamus poliisiin, taksinkuljettajaan, pappiin ja tuomariin on selvästi vahvempaa kuin muissa Euroopan maissa keskimäärin. Toimittajaan ja sijoitusneuvojaan Suomessa luotetaan vähemmän kuin muualla Euroopassa.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimus toteutettiin viime vuodenvaihteessa 15 Euroopan maassa osana Reader’s Digestin laajaa Luotetuin merkki –tutkimusta (European Trusted Brands). Tutkimukseen vastasi yhteensä 27 468 henkilöä. Suomessa kyselyyn vastanneita oli 1998. Kyselyn otos poimittiin tilaajarekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on 2,1 prosenttiyksikköä.

Haastateltaville esitettiin seuraava kysymys. ”Kuinka paljon luotat seuraavien ammattien edustajiin (Suomessa)?” Kysymyksen perässä oli valmiiksi lueteltuna 20 ammattia. Haastateltavia pyydettiin valitsemaan kunkin ammatin kohdalla jokin seuraavista vaihtoehdoista: suuressa määrin, melko paljon, en kovin paljon, en lainkaan.
 
Lisätietoja asiasta antavat päätoimittaja Ilkka Virtanen (09) 503 4657 tai 040 7355953 ja tutkimuspäällikkö Tiina Suomela (09) 503 4655 tai 050595 5143.
 Lue lisää tutkimuksesta pdf-muodossa


Valitut Palat on osa Reader’s Digestin kansainvälistä lehtiperhettä. Reader’s Digest on maailman luetuin aikakauslehti. Se ilmestyy 21 eri kielellä ja 50 eri painoksena. 

Osallistu keskusteluun!